Kontaktirajte nas!
tel. +385 1 6307 392
fax. +385 1 6307 596
e-mail.

  O nama
  Zaštita privatnosti
 

Službeno vrijeme:  26.02.2020. 

 1. Sprječavanje sukoba interesa:
  ZAKON O JAVNOJ NABAVI ("Narodne novine", broj 120/16.)
  POGLAVLJE 8. SUKOB INTERESA 
  Sukladno čl. 75.-83. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).
 2. Odluka - Plan nabave u 2016. godini:
  Download dokumenta [PDF, 196 KB]
 3. Plan nabave u 2016. godini:
  Download dokumenta [PDF, 50 KB]
 4. Odluka - izmjena plana nabave u 2016. godini_srpanj:
  Download dokumenta [PDF, 215 KB]
 5. Izmjena plana nabave - srpanj 2016.:
  Download dokumenta [PDF, 52 KB]
 6. Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
  Download dokumenta 
  [PDF, 978 KB]
 7. Odluka - Plan nabave u 2017. godini
  Download dokumenta 
  [PDF, 197 KB]
 8. Plan nabave u 2017. godini:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 9. Plan nabave u 2018. godini:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 10. Odluka - Plan nabave u 2019. godini
  Download dokumenta 
  [PDF, 197 KB]
 11. Plan nabave u 2019. godini:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 12. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, lipanj:
  Download dokumenta 
  [PDF, 43 KB]
 13. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, rujan:
  Download dokumenta 
  [PDF, 43 KB]
 14. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, studeni:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 15. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, prosinac:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]