Kontaktirajte nas!
tel. +385 1 6307 392
fax. +385 1 6307 596
e-mail.

  O nama
  Zaštita privatnosti
  Zapošljavanje
 

Službeno vrijeme:  27.01.2021. 

 1. Sprječavanje sukoba interesa:
  ZAKON O JAVNOJ NABAVI ("Narodne novine", broj 120/16.)
  POGLAVLJE 8. SUKOB INTERESA 
  Sukladno čl. 75.-83. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.).
 2. Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
  Download dokumenta 
  [PDF, 978 KB]
 3. Odluka - Plan nabave u 2017. godini
  Download dokumenta 
  [PDF, 197 KB]
 4. Plan nabave u 2017. godini:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 5. Plan nabave u 2018. godini:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 6. Odluka - Plan nabave u 2019. godini
  Download dokumenta 
  [PDF, 197 KB]
 7. Plan nabave u 2019. godini:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 8. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, lipanj:
  Download dokumenta 
  [PDF, 43 KB]
 9. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, rujan:
  Download dokumenta 
  [PDF, 43 KB]
 10. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, studeni:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 11. Izmjena Plana nabave u 2019. godini, prosinac:
  Download dokumenta 
  [PDF, 44 KB]
 12. Odluka - Plan nabave u 2020. godini
  Download dokumenta
 13. Plan nabave u 2020. godini:
  Download dokumenta 
 14. Izmjena Plana nabave u 2020. godini, svibanj:
  Download dokumenta 
 15. Izmjena Plana nabave u 2020. godini, rujan
  Download dokumenta
 16. Izmjena Plana nabave u 2020. godini, listopad
  Download dokumenta