hrvatski english deutsch italiano
  Mali Lošinj
  Smještaj
  Kako do nas
  Prodaje se
 

Sve druge informacije u svezi sa nekretninom, i uvjetima prodaje mogu se dobiti radnim danom od 08 do 16 h u:
Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, soba br. 56
kontakt osoba: Denis Žužić, bacc.oec.
telefon: 01 6307 392, faks: 01 6307 596
e-mail: